Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding voor de verrichtte werkzaamheden voor de stichting.

Ook streeft het bestuur er naar dat er tijdens activiteiten, met als doel donateur-en sponsorgeldverwerving, wordt gewerkt met onbetaalde vrijwilligers.

Voor werkzaamheden welke worden uitbesteed aan professionele partijen, zoals het opstellen van een jaarrekening en het plegen van onderhoud, wordt marktconform betaald.

Hierdoor komen alle giften en donaties ten gunste van het behoud van molen 't Haantje voor de toekomst.

TPL_TEXELSONTWERP_GOTOP_TEXT