Molens onderhouden kost veel geld.

Er zijn drie hoofdposten waarvoor geld nodig is.

  • Het groot onderhoud (elke 25 jaar)
  • Het jaarlijkse reguliere onderhoud
  • Regulier kosten stichting

In onze begroting nemen we jaarlijks een dotatie op van € 4.000 op voor het toekomstige groot onderhoud. Na 25 jaar moeten we €100.000 beschikbaar hebben.

Voor het reguliere onderhoud wordt elke 6 jaar een periodiek instandhoudingsplan (PIP) gemaakt. Dit laten wij door de monumentenwacht opstellen. Dit is nodig om de subsidie instandhouding monumenten (SIM) bij de rijksdienst te kunnen aanvragen. Voor de periode 2019-2024 is € 75.000 nodig.

Reguliere kosten stichting. We hebben ongeveer € 1000 aan jaarlijkse kosten als stichting. Dat is enkel aan accountant, website en kamer van koophandel. Alle “personeelskosten” worden door vrijwilligers onbezoldigd uitgevoerd.

Qua inkomsten:

We hebben een SIM-toezegging van € 30.000 over de periode 2019-2024. Daarnaast betaald de provincie Noord-Holland 3 jaarlijks € 5.300 en doneert de eigenaar van het onderliggende woonhuis jaarlijks ongeveer € 6.000. Ook heeft Provincie Noord-Holland en eenmalige extra stubsidie toegezegd van € 22.000. Dit kwam ons zer goed uit omdat de kosten onderhoud (met name het schilderen) bijna 2x zo hoog zijn ten opzichte van de (PIP) begroting.

Verder krijgen we van “de vrienden van de molen” jaarlijks donaties. Dat wordt verworven door jaarlijkse giften, deels door de opbrengsten van de opening op Nationale-Molendag en Open-Monumentendag.

We komen jaarlijks nog ongeveer € 1.000 tekort voor een 100% sluitende begroting. Daarvoor is het bestuur nog aan het werven.

De molen is een gezonde stichting.

Download onze laatste jaarcijfers (2022)

TPL_TEXELSONTWERP_GOTOP_TEXT