Uitgebreidere informatie over de Molen 't Haantje en de stichting over de reden waarom wij financiele steun nodig hebben:

Het molen complex:
Het molencomplex aan de Korte Stammerdijk bestaat uit een breed onderhuis waarin 2 woningen zijn gevestigd. Op deze onderbouw staat parmantig de unieke wipstellingmolen die sinds 2003 na een grote restauratie weer kan draaien. Sinds 2001 is de Stichting 't Haantje eigendom van het gehele molen-gedeelte geworden en verantwoordelijk voor de gehele instandhouding van het Rijksmonument. Alle de molenonderdelen zijn in eigendom van de stichting. Dat is de gehele kop van de molen te weten het bovenhuis boven de stelling met de trap (staart), de roeden en de wieken met zeilen, de stelling (het balkon zeg maar) en de hele rietenkap.

De woningen onder de molen zijn eigendom van Geert Kotter en Marijke Schekkerman. Zelf wonen zij op korte Stammerdijk 17 en 18 en verder is er nog een huurder op korte Stammerdijk 17a.

Restauratie 2002-2003:
Onder verantwoordelijkheid van de stichting heeft in 2002-2003 een zeer grote restauratie plaats gevonden. De gehele restauratie is bekostigd met subsidie van de Gemeente Weesp, de Rijksdienst voor Monumentenzorg (de huidige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), het VSB fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en sponsorbijdragen van een bedrijf in Weesp en een bijdrage van de bewoner/eigenaren.koker kraan

Meerwerk:
Gedurende de restauratie stuitte de molenmaker Verbij uit Hoogmade op meerwerk. Diverse delen van de molen bleken toch in slechtere staat dan aanvankelijk werd gedacht. Hiervoor is een meerwerk post besproken met de gemeente Weesp en de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Met de gemeente was overeenstemming dat de subsidiabele meerwerkkosten geplaatst konden worden op de gemeentelijke subsidiebegroting van de komende jaren en dat er verder door de gemeente een lening ter beschikking gesteld zou worden. Door deze oplossing kon de restauratie direct doorgaan en leidde tot een feestelijk opening op 23 mei 2003 door Leo Endedijk (directeur Vereniging de Hollandsche Molen te Amsterdam) en wethouder Ben Lüken (Gemeente Weesp).

De jaarlijkse exploitatiebegroting:
De jaarlijkse exploitatie bestaat grotendeels aan het reguliere onderhoud plus en dotatie aan toekomstig groot onderhoud. De begroting van de stichting is net niet dekkend, we komen jaarlijks nog ongeveer € 1.000 tekort voor en sluiten de begroting. De inkomsten zijn grotendeels de Rijks onderhoud subsidie regeling, een beperkte Provinciale bijdrage en een groot bedrag dat de eigenaar van de woonhuizen onder de molen jaarlijks bijdraagt.

Onderhoud aan het woonhuis onder de molen (Korte Stammerdijk 17, 17a en 18):
De eigenaren Geert Kotter en Marijke Schekkerman betalen onderhoud aan de woonhuizen zelf. Deze kosten worden dus niet door stichting molen 't Haantje betaald. Zoals al eerder vermeld, is Stichting 't Haantje verantwoordelijk voor de instandhouding van het gehele molen-gedeelte Rijksmonument. Alle molenonderdelen zijn in eigendom van de stichting.

 

TPL_TEXELSONTWERP_GOTOP_TEXT