De volgende tekst staat in de statuten van de stichting:

DOEL
De stichting heeft ten doel; het behoud van de molen 't Haantje te Weesp aan de Korte Stammerdijk 17, teneinde de molen in stand te doen houden en de functie te laten vervullen als cultureel-historisch erfgoed, en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het verwerven van de nodige financiële middelen voor restauratie en onderhoud, hetzij van subsidieverstrekkers, hetzij van sponsoren of donateurs, hetzij anderszins ter aanwending van gemelde doelstelling;
  2. het beheren van molen't Haantje en deze regelmatig in werking te stellen of doen stellen;
  3. het bevorderen van een verantwoorde inrichting van de omgeving van de molen;
  4. het onderhouden van contacten met andere instanties met gelijkgericht doel;
  5. het interesseren van een zo breed mogelijk publiek bij het behoud van de molen;
  6. het (doen) organiseren van activiteiten die het doel kunnen bevorderen;
  7. alle andere wettige middelen die het doel van de stichting kunnen bevorderen.

 donareur5

TPL_TEXELSONTWERP_GOTOP_TEXT